€1 miljard voor tijdelijke wet testbewijzen

Een van de Fieldlab testlocaties © foto Wilma Lankhorst
Een van de Fieldlab testlocaties © foto Wilma Lankhorst.
Afgelopen vrijdag heeft de demissionaire ministerraad vergaderd over een wetsvoorstel van Minister Hugo de Jonge over het wijzigen van de Wet publieke gezondheid (Wpg) om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten. Het gaat om een tijdelijke wet “om de samenleving verder te openen zodat we weer naar sportwedstrijden, muziekfestivals, musea of naar de horeca kunnen.” De verwachting is dat komende dinsdag (11 mei 2021) de knoop wordt doorgehakt. In de wandelgangen staan de lichten al op licht groen.
Stop dit voorstel

Stop dit voorstel

Deze tijdelijke wet lijkt me om meerdere redenen geen goed plan. De € 1 miljard die De Jonge heeft begroot, kan effectiever worden ingezet voor het steunen van sport, culturele instellingen en de horeca. Mijn hoofd duizelt al sinds dit nieuws afgelopen vrijdag in de nieuwsprogramma’s aan bod kwam. “Onder andere directeur Charles de Mooij van het Noordbrabants Museum in Den Bosch gaf aan dat dit voorstel wat hem betreft geen goed plan is.”

Ik heb zelf meegedaan aan de Fieldlab-test tijdens de nationale museumweek (18-25 april jl.). Voor de verplichte test moest ik twee maal een half uur rijden om de dag er na een museum te bezoeken. Deze inspanning is prima voor een test, maar dat ga ik niet doen in de toekomst. Ondanks het feit dat ik voor mijn werk afhankelijk ben van bezoeken aan musea, ben ik niet bereid om me steeds te laten testen en hiervoor ook nog eens extra te moeten betalen.

De conceptwet

Het wetsvoorstel regelt dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten zoals sportwedstrijden, culturele instellingen zoals concertzalen, musea en theaters, evenementen en de horeca. In het conceptvoorstel staat geen einddatum voor deze tijdelijke wet. Deskundigen waarschuwen voor tijdelijke wetten omdat ervaring leert dat het tijdelijke karakter vaak een blijvende factor wordt.

Wie spinnen er garen bij dit voorstel? Kijkend naar de lijst (genoemd in het wetsvoorstel) gaat het om (1) particuliere bedrijven die de sneltesten gaan regelen, (2) sportverenigingen, (3) organisatoren van muziekfestivals en/of evenementen en (4) culturele instellingen zoals musea en theaters. De Jonge heeft deze wet blijkbaar nodig omdat zijn vaccinatieplanning niet op schema loopt.

 
Noordbrabants Museum © foto Wilma Lankhorst
Tijdens de Fieldlab test heb ik o.a. het Noordbrabants Museum bezocht. © foto WL.

Voor wie is deze €1 miljard?

Het is evident dat de particuliere bedrijven die de sneltesten gaan regelen gaan verdienen aan deze tijdelijke wet.

De opbrengsten voor sportverenigingen zijn beperkt: denk aan het seizoenskarakter en de duur van de tijdelijke testperiode. Voor organisatoren van muziekfestivals liggen hier (misschien) kansen. Bedenk wel wat er mogelijk is op organisatorisch gebied voor de komende zomer (vergunningen en veiligheid)? En tot slot de culturele instellingen zoals musea en theaters. Wat de laatste groep betreft, het theaterseizoen loopt bijna af en begint pas weer in september. Dan zouden we toch bijna allemaal ingeënt moeten zijn? De musea bewezen al dat het ook kan zonder testen.

De musea hebben (zomer 2020) al bewezen dat zij met vooraanmeldingen en restricties veilig bezoekers kunnen ontvangen. Dit plan werkt prima en de draaiboeken liggen klaar. Het is een plan dat zonder extra testonkosten goede kansen biedt. Voor de gemiste inkomsten (lees beperkte bezoekersaantallen) heeft De Jonge misschien wel iets over?

Wat kun je doen met €1 miljard?

Als de Minister de genoemde sectoren echt wil helpen, kan hij met de beoogde € 1 miljard effectiever aan de slag. Een deel van het budget kan gebruikt worden om musea voor alle entreebewijzen een extra toeslag te geven zodat zij met minder bezoekers toch een beter rendement hebben. Bedenk dat de beoogde € 1 miljard straks weer door ons allemaal moet worden opgehoest of dat er zal moeten worden bezuinigd. Het is geen geld van De Jonge, hij geeft ons geld uit voor deze tijdelijke wet van € 1 miljard.

Als je het eens bent met de strekking van deze column, kun je op de Facebookpagina @hugodejongeNL een melding maken: Stop de tijdelijke Wpg van € 1 miljard.

© tekst en foto's Wilma Lankhorst