Gedicht Oversteken

Vandaag is het feest in Nijmegen. Onze nieuwe stadsbrug wordt om 18.00 uur officieel geopend. Van 15.00 tot 21.00 uur biedt de Gemeente een feestprogramma aan. Er is volop plaats op het Vasim terrein, op de zuidoever van de Waal. Straks meer over het feest. Hier eerst het gedicht dat mijn vriendin, de stadsdichter van Nijmegen, Marijke Hanegraaf, voor ons schreef.

Marijke-Hanegraaf-150
Marijke Hanegraaf nadat ze haar gedicht Oversteken heeft voorgedragen aan alle genodigden voor de officiële opening van de stadsbrug De Oversteek.

OVERSTEKEN

Opnieuw heerste in de uiterwaarden het rusteloze van stervelingen
maar ze droegen andere helmen, blauwe en gele hoog op het hoofd als uitgelaten petten.

We trachtten de verre bewegingen te doorgronden, verzochten de rivier dringend zich te gedragen en keer op keer dachten we terug aan de geniesoldaat.

Hoe hij een canvas boot over het blote water joeg die woensdag om vijftien uur in ’44.

Achteraf kunnen we hem en zijn kameraden minuten stilte geven,
maar nooit meer de beloofde nacht, het tamelijk veilige duister.

De boog is gehesen, de koelte van beton bewaakt.
We zagen ginds het roerloze  van pijlers groeien,
beschouwden lang genoeg de overkant als overkant.
Er ligt nu een brug die het voorbijgaan draagt.

Met toestemming van Marijke Hanegraaf, Stadsdichter Nijmegen 2013, gepost

2013-11-23 11.30.17
Stadsbrug de Oversteek in Nijmegen 23 november 2013 officieel geopend door enkele Veteranen die op 20 september 1944 de oversteek hebben gemaakt in canvas bootjes.

© foto’s Wilma Lanhorst